You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

ספר ראשית החכמה

Sefer Reshit ha-ḥokhmah

ראשית חכמה

Reshit ḥokhmah

כולל עשרה ספרים הלא המה: 1. כלי האצטרלאב. -- 2. אגרת המספקת לר"י אלכנדי. -- 3. אגרת המספקת השנית. -- 4. צורת שנים עשר צזלות. -- 5. צורת שבעה ככבי לכת. 6. כלי הנחשת. -- 7. העולם. -- 8. הטעמים. -- 9. המבכרים. -- 10. נטחד האדם.