/ דרשות של תשובה

Derashot shel teshuvah

ספר אלדד הדני

Sefer Eldad ha-Dani

להחכם שם טוב ן' שם טוב. ספר אלדד הדני.