הן זה חדש ... אחודה את חידתי ... אל ... משכילים ונבונים ... חיים [בן] אברהם מוטא ... אורי [בן] אשר חפץ ... אליהו [בן] יצחק מורפורו

Hen zeh òhadash ... aòhudah et òhidati ... el ... maâsòkilim u-nevonim ... òHayim [ben] Avraham Moòta ... Uri [ben] Asher òHefets ... Eliyahu [ben] Yitsòhaòk Morpuro

Poems and prayers collection

Riddle poem by Shemual Hai Bassan for scientific society and its directors.