פזמון לשמחת פורים

Pizmon le-Simḥat Purim

Poems and prayers collection

Italian hymn for Purim.