Epilog »Veroniki Deseniški«

Tudi o Vidmarjevi in Koblarjevi oceni Župančičevega dela