O slovenskih in nemških čitankah na naših srednjih šolah

Vsebina: l. Nekdanji »cvetniki in sedanje »čitanke, 2. Nemške čitanke in instrukcije. — 3. Lamp- ljeve čitanke. — 4. Kaj določujejo »instrukcije" o čitankah gledé na snov? — 5. Neumannove čitanke. - Tudi o A. Janežiču, F. Hubadu, J. Sketu idr. Upoštevaj: Članek »Slovenske in nemške čitanke na naših srednjih šolah« (LZ 1893, 772)