Velespoštovani gospod urednik!

O Košakovi oceni Koledarja Družbe sv. Cirila in Metoda (LZ 1932, 255)