Gostilničar; glasilo Deželne zveze gostilničarskih zadrug na Kranjskem; strokovni list za povzdigo gostilničarskega obrta

Gostilničar, strokovni list za povzdigo gostilničarskega obrta, je izhajal mesečno med leti 1914-1931, v Ljubljani. Izdajala ga je Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko. Nadaljuje se kot Gostilničarski vestnik