Edinost

Glasilo slovenskega katoliškega delavstva je nadaljevanje časnika Sloga. Izhajalo je štirikrat na teden v slovenskem in angleškem jeziku. Objavljalo je novice iz Jugoslavije in iz sveta, pisalo in zavzemalo se je za pravice delavstva, ozaveščalo in obveščalo Slovence o slovenski skupnosti in o posameznikih - Slovencih delujočih v Ameriki

Pastirček; Lovec; duet
Oh, ura že bije; Narodne pesmi; duet
V krčmi; In a village inn; sketch with mixed chorus
Amerikanec se poslavlja od rojstnega kraja; Amerikanec na obisku v stari domovini; sketch …