Gorenjec: političen in gospodarski list

Najprej je bil političen in gospodarski list, po letu 1934 pa se je preimenoval v Tednik za gospodarstvo, socialno politiko in prosveto. Od marca 1916 do februarja 1934 ni izhajal. Vseboval je priloge: Jeseniška straža, Korošec, Dolenjec, Gorenjček in Slovenski tehnik. Objavljal je pomembnejše tedenske dogodke na političnem področju, članke s politično in gospodarsko vsebino, novice doma in po sve…