Gruda; mesečnik za kmetsko prosveto

Glasilo Zveze društev kmetskih fantov in deklet je izhajalo mesečno. Revija je bila bolj literarno usmerjena. Vsebovala je pesmi in zgodbe, pomenke ter praktične nasvete