Edinost - Amerikanski Slovenec

Glasilo slovenskega katoliškega delavstva je nadaljevanje časnika Sloga. Izhajalo je štirikrat na teden v slovenskem in angleškem jeziku. Objavljalo je novice iz Jugoslavije in iz sveta, pisalo in zavzemalo se je za pravice delavstva, ozaveščalo in obveščalo Slovence o slovenski skupnosti in o posameznikih - Slovencih delujočih v Ameriki