Jezičnik: Otec Marko Pohlin pa Valentin Vodnik

Izhajal je enkrat letno v Ljubljani. Glavni avtor časnika je bil Josip Marn. Vsebuje razglabljanja o slovenski slovnici, o spreminjajočem se živem jeziku, o slovenskem pisanju, abecede različnih pisav, popise takrat izhajajočih časnikov in delujočih slovničarjev oziroma tistih, ki so se bodisi ukvarjali s slovenskim jezikom v teoretičnem smislu bodisi so ga uporabljali v ustvarjalni namen