Delo; glasilo Komunistične stranke Italije

Je glasilo Socialistične zveze v Julijski Benečiji. Izhaja najprej kot tednik, pozneje kot mesečnik oziroma kasneje še s z daljšimi presledki. Najprej je tiskano in izdano v Trstu, od leta 1927 se tiska v inozemstvu brez navedbe kraja in tiskarja. Vsebuje politična besedila in poziva h komunističnem gibanju