Glasbene priloge Cerkvenega glasbenika

Revija je najprej izhajala kot glasilo Cecilijinega društva v Ljubljani, od  leta 1935 naprej pa kot glasilo z muzikalnimi prilogami cerkvenih glasbenikov. Po 2. svetovni vojni je revija prenehala izhajati in izide spet leta 1970. Namenjena je cerkvenim pevcem in organistom. Vsebina zaobjema predstavitve avtorjev-skladateljev in njihova dela, notno prilogo, članke o glasbeni podobi bogoslužja…