Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice

Glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice je izhajalo naprej vsake štirinajst dni, potem kot tednik in nazadnje kot dnevnik oziroma izide tudi dvakrat na dan. Njegov prvi izdajatelj in odgovorni urednik je bil Ivan Dolinar. Časnik je prikazoval situacijo Slovencev živečih v Trstu in na širšem področju Primorske ter Istre. Zavzemal se je za rabo slovenskega jezika v javnem življenju, …

Storia della circolazione cartacea in Italia dal 1860 al 1928
Scavi, monumenti, musei e insegnamento della scienza antichità in Italia
Il sepolcro dei Volunni scoperto in Perugia nel febbrajo del 1840 ed altri monumenti inedi…
Italie : manuel du voyageur. 1ere p., l'Italie septentrionale jusqu'a Livourne, Florence e…