Glas naroda: najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki

List slovenskih delavcev v Ameriki je izhajal v New Yorku, sprva kot tednik, od 1898 izhaja dvakrat na teden, od 1901 trikrat, od leta 1902 kot dnevnik, po letu 1940 pa se pogostost izhajanja spet spreminja. Njegov prvi urednik in tiskar je bil Fran Sakser. Glas naroda je bil najbolj razširjen slovenski časopis v Ameriki, kot dnevnik je izhajal v nakladi 14.000 izvodov. Vsebinsko je bil zmerno pol…

Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το Τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ
Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το Τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ
Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ
Archeologia Polski T. 26 (1981) Z. 1, Recenzje