Soneti

Sonet Potapljam v dobre zemlje se vonjave, ...J. Magistrale. Lepoti