Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik; Ljubljana 1889

Slovenski mladini spisal Peter Bohinjec