Zbornik za umetnostno zgodovino

Poročilo o II. letniku 1922. Sodelovali Vojeslav Mole, France Kidrič, Simon Ogrin, France Mesesnel, Evgen Muller-Dithenhof, Ivan Vrhovnik, Izidor Cankar