Obitelj u dalekom svijetu

Nonov brat, Danko Zlošilo, od majke Katice Pavličević i oca Stijepa.

Rođen je 1907. i sa 12 godina otišao u Čile. Tamo se oženio Čileankom. Imali su 4 djece, 2 kćeri i 2 sina.

U Antofagasti su imali imanje. Nikad se nije vratio u domovinu. Za vrijeme Pinocheta u Čileu njegov sin je emigrirao u Jugoslaviju gdje je završio medicinu i vratio se u Čile.