ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ 1978, ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης