Προσκυνητάρι δρόμου-εικονοστάσι

Icon stand/shrine

Μαρμάρινο προσκυνητάρι δρόμου ("ζητιάνος") από τον Πάνορμο της Τήνου.