You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bancosedel, 16 skilling banco nr 44247, utfärdad 1849-03-24,

Sedel av liggande format med otydliga vattenstämplar utefter smalsidorna: "RIKSENS STÅND // BANCO SEDEL" samt mycket otydliga prägelstämplar som på nr 9620. Upptill tryckt: "N:" samt skrivet med bläck: 44247, därnedanför till v tillskrivet nytt: 'N:o 2144" och därovanför 1058,16 och delvis överstruket: "Hildebrand".

Tryckt text:" Sch:16 B:co. (( Uti Riksens Ständers Wäxel=Banque äro Sexton // Sch…