Målning

Bildrummets komposition och inredning förekommer i flera av Elingas målningar. Typiskt är också det grovt tecknade ljusspelet på väggen till höger. Målningen är en av två med musikaliskt motiv i konstnären oeuvre. Det kan på grund av hattmodet dateras till ca 1680. -*- The composition and furnishing of the room occur in several of Elinga's paintings. The roughly drawn play of light on the right-ha…