votive inscription

/ Silvano / domes(tico) Va/ler(ius) Vale/rianus / v(otum) s(usceptum) l(ibens) s(olvit).