Przechadzka po Krakowskim Przedmieściu

Na zdjęciu Cecylia Truchlińska z domu Ołtarzewska z synem Zbyszkiem

Zbigniew Truchliński w mundurze na Krakowskim Przedmieściu
Danuta Truchlińska z koleżankami
Józef Koziejowski ze znajomymi na Krakowskim Przedmieściu
Spacer Krakowskim Przedmieściem