Hotel Europa w Lublinie. Widok bocznej fasady.

Fasada boczna neorenesansowego Hotelu Europa w Lublinie, usytuowanego w Śródmieściu, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 29.

Uroczystości na Placu Litewskim przy Hotelu Europa w dniu 5 listopada 1916 roku
Przechadzka po Krakowskim Przedmieściu
Płaskorzeźba przedstawiająca personifikację Unii Lubelskiej
Ulica Podwale