Uroczystości na Placu Litewskim przy Hotelu Europa w dniu 5 listopada 1916 roku

Uroczystości na Placu Litewskim przy Hotelu Europa w dniu 5 listopada 1916 roku
Uroczystości na Placu Litewskim w dniu 5 listopada 1916 roku
Uroczystości na Placu Katedralnym w dniu 5 listopada 1916 roku
Uroczystości na Placu Łokietka w dniu 5 listopada 1916 roku