Affiche van 24 april 1917 - aanbod job voor werklieden in Duitsland.

Tekstdruk op papier.