Provinciaal dossier oorlogsmonument Uikhoven.

Monument. Toelage.

Dossiermap met 3 losse papieren documenten; handgeschreven minuten van uitgaande brieven, handgeschreven ingekomen ...