Oude God - restauratie van de brug over de Ziepbeek te Rekem

kleuren fotoafdruk op halfglanzend papier.