You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Minarhågen

Uttale: "mi:narhå:gen
Notat: Qvigstads Njallém samanlikna med den andre namneforma Njalmus kan
få ein til å spørje om ei samisk-norsk samansetting *njálm*/heim
er tenkelig. Men like tenkelig er ei (norskinfluert?) halvhogging
der utlydande -ie har falle bort, jfr. nordsam. njálbmi
Type: Bere.verk, gruve, skiern, stull
Lokalitet: rabb
Kommunenummer: 1850
Gårdsnummer: 48