Folketelling 1891 - Nedre Eiker - personsedler - side 358

Tellingskrets 1
Kommunenr: 0625
Sted: Nedre Eiker herred
Side: 358

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790