Folketelling 1891 - Søndre Land - personsedler - side 416

Tellingskrets 1
Kommunenr: 0536
Sted: Søndre Land herred
Side: 416

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790