Folketelling 1891 - Vestre Toten - personsedler - side 4851

Tellingskrets 7
Kommunenr: 0529
Sted: Vestre Toten herred
Side: 4851

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790