Folketelling 1891 - Lavik og Brekke - personsedler - side 1390

Tellingskrets 7
Kommunenr: 1415
Sted: Lavik og Brekke herred
Side: 1390

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790