Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 1894

Tellingskrets 4
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 1894

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790