Folketelling 1891 - Mosvik og Verran - personsedler - side 2559

Tellingskrets 6
Kommunenr: 1723
Sted: Mosvik og Verran herred
Side: 2559

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790