Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 9117

Tellingskrets 14
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 9117