Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 3997

Tellingskrets 8
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 3997