Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 4882

Tellingskrets 7
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 4882

Folketelling 1891 - Klepp - personsedler - side 1723
Folketelling 1891 - Rennebu - personsedler - side 1848
Folketelling 1891 - Barbu - personsedler - side 2153
Folketelling 1891 - Bergen - personsedler - side 48790