Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 2219

Tellingskrets 8
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 2219