Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 1243

Tellingskrets 3
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 1243