Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 8855

Tellingskrets 13
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 8855