Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 197

Tellingskrets 1
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 197