Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 6987

Tellingskrets 11
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 6987