Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 6636

Tellingskrets 14
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 6636