Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 1857

Tellingskrets 3
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 1857