Folketelling 1891 - Søndre Land - personsedler - side 2697

Tellingskrets 3
Kommunenr: 0536
Sted: Søndre Land herred
Side: 2697